Elena Yakovleva

Elena Yakovleva

Biography

Known For: Acting

Birthday: 1961-03-05

Place of Birth: Novograd-Volynsky, Zhytomyr region, Ukrainian SSR, USSR, (now Ukraine)

Also Known As: