Favorite Comment

ผจญภัยดอรี่ขี้ลืม (2016)

ผจญภัยดอรี่ขี้ลืม (2016) - ผจญ ภาพยนตร์ 97 นาที. Finding Nemo 2 - Finding Dory, Le Monde de Dory, Trouver Doris, Potraga za Dory, U Potrazi za Dori, Buscando a Dory, Procurando Dory, 도리를 찾아서, Finding Nemo 2, 海底奇兵2, Le Monde de Nemo 2 - Le Monde de Dory, Kalatüdruk Dory, Buscando a Dory, Oppdrag Dory, ファインディング・ドリー, دوري, Finding Dory (2016), À Procura de Dory, Le Monde (2) de Dory. เรื่องราวภาคต่อจาก Finding Nemo ภาพยนตร์อนิเมชั่นของพิกซ่าร์ว่าด้วยเรื่องราวใต้ท้องทะเล โดยในภาคนี้เจาะจงไปที่การตามหาความทรงจำที่หายไปของ ดอลรี่ ปลาสีฟ้าที่เคยช่วย มาร์ลินตามหานีโม่ ซึ่งการตามหาความทรงจำในครั้งนี้จะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงมิตรภาพและความหมายของคำว่า ครอบครัว , , , , , ,

ดาวน์โหลด in HD
3.9/10 โดยผู้ใช้ 10238 คน