బిగ్ బాస్

బిగ్ బాస్

90:14 dakika 2022 HD

 • Share

The Telugu version of the reality show where a number of contestants (known as "housemates") live in a purpose-built house and are isolated from the rest of the world. Each week, housemates nominate two of their fellow housemates for eviction, and the housemates who receive the most nominations faces a public vote out.

img
 • Subtitulado
  Subtitel HD
  • 1 - Subtitel - HD
   İzlemek HD
  • 2 - Subtitel - HD
   İzlemek HD
  • 3 - Subtitel - HD
   İzlemek HD
  • 4 - Subtitel - HD
This video option does not contain pop-up windows and the load is optimal, you can watch without cuts.
ÜCRETSİZ Hesabınızı etkinleştirin!

Film ve video kitaplığımız yalnızca üyeler tarafından izlenebilir veya indirilebilir

ÜCRETSİZ izlemeye devam edin ➞

Kaydolmak 1 dakikadan az sürer ve ardından Sınırsız Film ve TV başlığının keyfini çıkarabilirsiniz.

Benzer